ONZE

ETHISCHE CODE

 

Onze vijf  morele principes:

 

Wij zijn voorstander van een samenleving waarvan het gebruik van dieren voor menselijke doeleinden mogelijk is voor voeding, kleding, gezelschap, sport of wetenschappelijk onderzoek.

 

Wij erkennen onze morele verantwoordelijkheid dat onze verhouding tot dieren en de natuur betekent dat indien we een menselijke belang dienen ook tegelijkertijd het belang van het dier, de natuur en de aarde altijd dienen te respecteren. Onze kernverantwoordelijkheid is duurzaam handelen. 

 

Wij vinden het een fundamenteel moreel recht om zelf op basis van vrije keuze onze relaties met dieren in een moderne democratie te bepalen. Dit recht dient te worden verankerd in een gedeeld ethische startpunt waarvan dierenwelzijn het belangrijkste onderdeel is. Het is aan de overheid om de wettelijke kaders voor dierenwelzijn te scheppen zodat in onze relaties met dieren, een dierwaardig bestaan en dierenwelzijn zijn gegarandeerd. Het is niet aan de overheid om zich in een verdere morele afweging van ieder individu afzonderlijk te mengen. Vlees eten mag voor de een gezien worden als eerste levensbehoefte voor de vegetarier is dat allerminst het geval. Bont wordt door de een gezien als luxe door de ander als de meest duurzame bescherming tegen de kou door de natuurlijke eigenschappen en de gebruiksduur van twintig jaar.

 

Naast het belang van dierenwelzijn erkennen we dat een gezamenlijk ethisch startpunt voor duurzaam handelen ook het volgende omvat: alleen oogsten van overvloed, humane dodingsmethoden, belangenafweging mens/dier als welzijn wordt geschaad, beoordeling van onze invloed op dier en mens alleen op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek, alle dieren tellen mee en morele consistentie in plaats van willekeur.     

 

 

Wij respecteren de verschillende morele opvattingen over het gebruik van dieren in onze samenleving gebaseerd op geschiedenis, religie, cultuur en traditie. Wij zetten ons in voor een onderling verdraagzame samenleving gebaseerd op openheid en transparantie,  die de belangen van mens en dier dient.